Missie

We zetten ons actief in om een positieve bijdrage te leveren op vlak van 3 pijlers: gezondheid, duurzaamheid en inclusiviteit. Deze 3 pijlers uiten zich in 3 concrete doelstellingen. De doelstellingen verwezenlijken wij via jaarlijkse projecten, waarbij wij een belangeloos doel steunen, enerzijds, en via concrete maatregelen binnen onze organisatie, anderzijds.

Dit jaar gaan we volop voor duurzaamheid en werken we samen met Go Forest, een initiatief van Gentse onderneemster Sarah Parent. Samen met Go Forest zullen wij voor elke deelnemer één boom planten.

Daarnaast krijgen ook de deelnemers zelf, participerende bedrijven en andere partners de kans om aan dit project hun ‘boompje’ bij te dragen. Via onze kanalen kan iedereen één of meer bomen planten, waarvoor zij vervolgens een certificaat krijgen. Samen maken we zo een groot verschil.

Plant mee
het 10 mijl bos.

Lees meer over onze initiatieven in ons duurzaamheidscharter:

' });